Uppsalaföretaget Diabact AB säljer licensrättigheter i Japan för smärtprodukt

Uppsalaföretaget Diabact AB säljer licensrättigheter i Japan för smärtprodukt Läkemedelsbolagen Diabact och Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd, slöt den 14 januari 2003 ett licensavtal som ger Kyowa Hakko exklusiva marknads- och distributionsrättigheter i Japan för Diabacts patenterade produkt Rapinyl® för behandling av akut genombrottsmärta hos cancerpatienter. Diabact får ersättning i form av en engångsintäkt vid avtalets undertecknande och ytterligare intäkter vid uppnådda milestones i Japan. När produkten lanserats får Diabact dessutom royaltyintäkter på nettoförsäljningen. Rapinyl® är en helt ny beredningsform av fentanyl för behandling av akuta smärttillstånd. Produkten är baserad på Diabacts patenterade drug deliveryplattform för att ge läkemedel under tungan som resulterar i snabbt insättande effekt. Rapinyl® befinner sig i klinisk prövningsfas II. Diabact har lämnat in patentansökan för denna produkt på alla stora marknader, inklusive Japan. "Vi är mycket nöjda med detta avtal med Kyowa Hakko", kommenterar Björn Forsman, VD för Diabact. "Att ett stort japanskt läkemedelsföretag licensierar in Rapinyl ger både produkten och vår verksamhet ett internationellt erkännande. Kyowa Hakko har dessutom en stark ställning inom terapiområdet cancer i Japan. Avtalet innebär även att vi får resurser att öka utvecklingstakten av nya produkter baserade på våra patenterade drug delivery-plattformar." "Licensieringen av Rapinyl utökar vår produktportfölj inom onkologi-området, som är ett av våra viktigaste terapiområden", säger Toru Doiuchi, Senior Managing Director för Kyowa Hakko Kogyo. "Förra året gjorde vi en lyckad lansering av Durotep® Patch, en fentanylbaserad produkt för behandling av långvarig och ihållande smärta hos cancerpatienter. Två produkter baserade på samma substans, men olika indikationer inom samma terapiområde, ger en god synergieffekt på marknaden. Detta kommer att ge läkare och onkologer värdefulla möjligheter att behandla svårt sjuka cancerpatienter och förbättra deras förutsättningar att leva ett normalt liv." För mer information, kontakta Björn Forsman, VD Diabact AB 018-780 88 00, 070-531 88 28, e-post bjorn.forsman@diabact.se _______________________________________________________________________________ Diabact AB, (publ) är ett läkemedelsbolag med bas i Uppsala, grundat 1995. Diabact utvecklar, dokumenterar och registrerar produkter baserade på nya egenutvecklade patentbara läkemedelsteknologier. Detta görs både i egen regi och i samarbete med forskare och andra företag. www.diabact.se Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd, är ett japanskt forskningsbaserat läkemedels- och bioteknikföretag som forskar fram, utvecklar, säljer och marknadsför läkemedels- och bioprodukter. Läkemedelsforskningen fokuseras inom två terapeutiska områden, cancer och allergi, där Kyowa Hakko har en stark internationell position med produkter som Mitomycin och Olopatadine. www.kyowa.co.jp ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20040622BIT20110/wkr0001.pdf

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar