Ingen insiderinformation i Orgo Tech som förklarar dagens kursuppgång

Stockholm 22 januari 2018

Ingen insiderinformation i Orgo Tech som förklarar dagens kursuppgång

Föranlett dagens mycket aktiva handel och kraftiga kursuppgång i Orgo Tech AB:s (”Orgo Tech”) aktie, varefter AktieTorget handelsstoppade aktien, vill Orgo Tech härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon direkt underliggande anledning eller kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya ingångna kundavtal eller uppköpserbjudande från annan aktör) som föranleder dagens kursutveckling.

För mer information kontakta:

VD, Mathias Palmqvist

08 - 121 53 890

ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler.  Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar