Månadsrapport Orgo Tech januari 2018

Stockholm 12 februari 2018

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under januari 2018 en omsättning på 83 tkr (61 tkr)

Vi har under januari 2018 haft stort fokus på att utveckla vår tjänst IMGO. Det vi har gjort är att snabba upp kopplingen mellan vår panel och datorerna som optimerar bilderna, vilket betyder att vi kan optimera fler bilder per sekund och leverera en bättre tjänst till våra kunder.

Uppdateringen innebär att Orgo Tech ligger i fas för att lansera en fullständig, nyutvecklad version av IMGO under slutet på kvartal 1.

För mer information kontakta:
VD, Mathias Palmqvist
08 - 121 53 890

ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018.

Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar