Månadsrapport Orgo Tech maj 2018

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under maj 2018 en omsättning på 417 tkr (145 tkr) med positivt resultat på 43 tkr.

Maj 2018 hade Orgo Tech en omsättning på 417 tkr, vilket är en ökning med 187% jämfört med maj 2017 (145 tkr). Bolaget hade även ett positivt rörelseresultat på 43 tkr (10 tkr).

IMGO

Orgo Tech har under perioden bearbetat nya kunder med webbplatser inom e-handel och influencers. De företag som bolaget har kontaktat har visat ett stort intresse för IMGO och dessa företag har erbjudits eller kommer att erbjudas en testperiod där de på egen hand kan prova IMGO samt utvärdera hur tjänsten positivt påverkar deras webbplatser.

ORGOWEBB

Bolaget har blivit kontaktade av ett stort antal kunder som behöver hjälp med att utveckla, marknadsföra och hantera deras webbplatser och system. Därför har Orgo Tech valt att börja utveckla en ny webbplats för att särskilja bolagets verksamheter IMGO och ORGOWEBB. ORGOWEBB kommer endast fokusera på dessa tre tjänster; utveckling, marknadsföring och drift. Webbplatsen https://www.orgowebb.se beräknas finnas tillgänglig i slutet av juni 2018.

För mer information kontakta:

VD, Mathias Palmqvist
08 - 121 53 890
ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018.

Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar