Spridningsemissionen inför notering på AktieTorget

Den 15 december 2017 avslutades teckningstiden i Orgo Tech AB:s (”Orgo Tech”) spridningsemission om högst 6 MSEK inför notering på AktieTorget. Totalt tecknades nyemissionen till 6 086 043 SEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent. Genom nyemissionen tillförs Orgo Tech cirka 220 nya aktieägare och cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut imorgon, den 19 december 2017. Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 3 januari 2018. Bolaget kommer upphandla likviditetsgaranti innan första dag för handel.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 6 MSEK, innebärande att 2 000 000 aktier nyemitteras. Orgo Tech tillförs därmed cirka 6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. Tecknare som tilldelats aktier erhåller avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut imorgon, den 19 december 2017.

Antal aktier och aktiekapital

När Orgo Techs nyemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 10 000 000 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 000 000 SEK.

För mer information kontakta:
VD, Mathias Palmqvist
08 - 121 53 890

ir@orgotech.com
www.orgotech.com 

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar