Extra bolagsstämma i Ortivus AB bemyndigar styrelsen förvärva amerikanska Sweet Computer Services, Inc

Extra bolagsstämma i Ortivus AB bemyndigar styrelsen förvärva amerikanska Sweet Computer Services, Inc. Onsdagens extra bolagsstämma med aktieägarna i Ortivus AB (publ), noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, bemyndigade styrelsen att nyemittera aktier i syfte att förvärva amerikanska bolaget Sweet Computer Services, Inc. (SCS). SCS är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Förvärvet tillför dessutom Ortivus en etablerad sälj- och serviceorganisation som har levererat system och serviceavtal med 1.700 kunder över hela USA. Dessa kunder ingår i målgruppen för Ortivus Mobimed-system. Köpeskillingen uppgår till 40 miljoner kronor. Beskrivning av Sweet Computer Services SCS har varit verksamt på den amerikanska marknaden för akutsjukvård i över 20 år och har idag ca 60 anställda. Försäljningen uppgick för perioden januari till juli 2000 till 2,4 miljoner US dollar. För 1999 uppgick försäljningen till 3,8 miljoner US dollar och bruttomarginalen på försäljningen var 90 procent. Bolaget redovisade ett positivt resultat 1999. SCS kunder är ambulansföretag och beställare av ambulanstjänster. SCS är klart marknadsledande inom faktureringssystem med en 15 procentig marknadsandel baserat på försäljning direkt till slutanvändare. Det datoriserade utlarmningssystemet som nyligen introducerats i USA av SCS utgör ett bra komplement till faktureringssystemet. Företagets patientdatasystem är mycket väl mottaget av kunderna och utgör ett viktigt komplement för att kunna erbjuda kunderna en komplett administrativ lösning. Ortivus och Sweet Computer Services SCS och Ortivus är verksamma inom samma kundsegment och företagens produkter kompletterar varandra. Förvärvet innebär att Ortivus kommer att kunna leverera kompletta informationssystem till den amerikanska akutsjukvården. Det vill säga system som hanterar såväl kliniska data om patientens hälsotillstånd som administrativa rutiner kring patienten. Med fakturerings-, utlarmnings- och patientdatasystem adderade till Mobimeds kliniska funktioner kan nu en produkt tas fram som erbjuder en komplett uppsättning av ambulansens nödvändiga informationssystem. Medan behovet av Mobimeds nydanande system av klinisk kommunikation blir alltmer uppenbar inom amerikansk sjukvård, är behovet av SCS tre system redan väl etablerat. SCS bereder således vägen för introduktionen av Mobimed- systemet på den amerikanska marknaden. Bolagsstämmobeslutet Vid bolagsstämman bemyndigades styrelsen att, längst till intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, och vid ett eller flera tillfällen utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 1.200.000 aktier av serie B, riktade till aktieägarna i det amerikanska bolaget Sweet Computer Services, Inc. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om att betalning, helt eller delvis, skall ske genom överlåtelse av aktier i Sweet Computer Services, Inc. ./. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 00 eller 070-663 39 81 eller Akbar Seddigh, verkställande direktör Ortivus US, Inc., arbetande vice styrelseordförande Ortivus AB, tel. 08-446 45 00 Se även www.ortivus.com och www.sweetcs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar