Ortivus AB (publ) Bokslutskommuniké Januari - december 2002

Ortivus AB (publ) Bokslutskommuniké Januari - december 2002 *Omsättningen ökade med 18 % till MSEK 179,1 (152,4 föregående år). * Rörelseresultatet uppgick till MSEK 31,8 (-65,3 varav jämförelsestörande poster -49,9). * Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 61,4 varav aktivering av uppskjuten skatt förbättrat resultatet med MSEK 35,0 (-65,9 varav jämförelsestörande poster -49,9). * Vinsten per aktie uppgick till 4,44 kr, varav aktivering av uppskjuten skatt förbättrat vinsten per aktie med 2,51 kr (-4,80, varav -3,63 var hänförligt till jämförelsestörande poster). * Under fjärde kvartalet har beställningar erhållits från Storbritannien avseende MobiMed till ett värde av cirka Mkr 20,6. Dessa kommer att levereras under våren 2003. * Förutsättningarna bedöms finnas att för verksamhetsåret 2003 uppnå ett koncernresultat efter finansiella poster i nivå med utfallet för 2002. Delårsrapport för januari-mars publiceras den 7 maj 2003. Delårsrapport för januari-juni publiceras den 28 augusti 2003. Delårsrapport för januari-september publiceras den 24 oktober 2003. Vid frågor står VD Claes Stenlander, 08-446 45 00, 070-663 39 81 (claes.stenlander@ortivus.se) till tjänst. Ortivus Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i Storbritannien och USA. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00900/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikeén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00900/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikeén

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar