Ortivus AB får kommersiellt genombrott i Storbritannien med sitt nya ambulansinformationssystem

Ortivus AB får kommersiellt genombrott i Storbritannien med sitt nya ambulansinformationssystem Ortivus AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt engelska dotterbolag fått beställning av företagets nya ambulansinformationssystemet MobiMed Information System. I beställningen ingår att utrusta en ambulansorganisation med patientövervakningssystemet MobiMed som integreras med det nya informations-systemet. Systemet har utvecklats under ett antal år i nära samarbete med ambulansverksamheten i Uppsala Läns Landsting och är nu klart för en större kommersiell lansering. Installationerna kommer att ske under våren och beställningen är totalt värd cirka MSEK 7. Ambulansorganisationerna har under senare år förändrats såväl i Sverige som internationellt. Från att i huvudsak ha utgjort en transportfunktion har ambulanssjukvården utvecklats till en mer kvalificerad sjukvård där diagnos och behandling i många fall kan inledas redan före ankomsten till sjukhuset. Denna förändring ställer också nya krav på dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring. MobiMed Information System utgör tillsammans med MobiMed ett unikt system som kombinerar klinisk övervakning och telemedicinskt stöd med dokumentation, hantering och lagring av patient- och uppdragsinformation. Systemet möjliggör vård- och uppdragsdokumentation samt kvalitets- och verksamhetsuppföljning inom ambulanssjukvården. Det kan kundanpassas och enkelt förses med nya funktioner och verktyg. Dessutom är systemet anpassat för att kunna integreras med sjukvårdens befintliga informations- och vårdadministrativa system. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81 Se även www.ortivus.com Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i Storbritannien och USA. År 2001 var omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar