• news.cision.com/
  • Ortivus/
  • Ortivus AB får två stora order av patientinformationssystemet MobiMed i Storbritannien

Ortivus AB får två stora order av patientinformationssystemet MobiMed i Storbritannien

Report this content

Ortivus AB får två stora order av patientinformationssystemet MobiMed i Storbritannien Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt engelska dotterbolag fått två order varav en är företagets hittills största beställning i Storbritannien. Beställningarna avser att utrusta två ambulansorganisationer med sammanlagt 71 ambulanser med patientinformationssystemet MobiMed. Installationerna kommer att påbörjas direkt och orderna skall vara levererade och fakturerade under år 2002. Beställningarna förstärker Ortivus position på den brittiska marknaden. Ortivus har hittills under året fått beställningar av MobiMed på sammanlagt 93 ambulans- och sjukhusenheter i Storbritannien. I Storbritannien finns 34 ambulansorganisationer varav flera hittills har valt MobiMed till hela eller delar av sin ambulansflotta. Diskussioner pågår för närvarande med ytterligare ett flertal ambulansorganisationer. Inklusive den nordiska marknaden uppgår antalet beställningar hittills under året till 136 system som kommer att vara levererade och fakturerade under året. Det innebär att i slutet av året kommer MobiMed att användas i cirka 480 ambulanser och på 80 sjukhus eller andra vårdenheter i Norden och Storbritannien. Ambulansorganisationerna har under senare år förändrats såväl i Sverige som internationellt. Från att i huvudsak utgöra en transportfunktion har ambulanssjukvården utvecklats till en mer kvalificerad sjukvård där diagnos och behandling i många fall kan inledas redan före ankomsten till sjukhuset. MobiMed har utvecklats i samarbete med svensk expertis inom kardiologi och akut ambulanssjukvård. Förutom att systemet möjliggör kvalificerad medicinsk behandling redan i ambulansen kan det samtidigt dokumentera hela behandlingen. Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av vården förenklas därmed. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81 Se även www.ortivus.com Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i Storbritannien och USA. År 2001 var omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar