Ortivus AB får ytterligare beställningar i Storbritannien

Ortivus AB får ytterligare beställningar i Storbritannien Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt engelska dotterbolag vunnit ytterligare en offentlig upphandling av patientövervakningssystemet Mobimed i Storbritannien. Beställningen som är den första i Skottland avser 14 mobila patientenheter och 3 sjukhusenheter och är värd över MSEK 3. Beställningen kommer från Grampian regionen i Skottland där utrustningen skall installeras hos lokala vårdorganisationer över hela regionen. Med hjälp av telekommunikation kommer de lokala enheterna att kunna kommunicera med, och överföra patientdata och information till, hjärtspecialister i regionens två centrallasarett. Härigenom förbättras hela regionens möjligheter att erbjuda patienter behandling och specialistvård vid akuta hjärtsjukdomar. Beställningen är ett resultat av ett utvecklingsprojekt bedrivet av Department of General Practice, University of Aberdeen och Aberdeen Royal Infirmary med målsättning att i större utsträckning föra ut behandlingen av patienter med akut hjärtsjukdom till de lokala vårdmottagningarna. Detta innebär att patienterna slipper långa och tidsödande transporter till de centrala sjukhusens hjärtintensivavdelningar. Eftersom tiden från det att akut hjärtbesvär uppstår till diagnos och behandling är avgörande för behandlingsresultatet ökar vårdkvalitén väsentligt av att patienten får tillgång till specialistvård redan i hemmet, i ambulansen eller hos den lokala vårdmottagningen. Genom att den mobila utrustningen följer med patienten kan transporter vid behov även ske till andra vårdinrättningar samtidigt som hälsotillstånd och behandling kontinuerligt övervakas av specialister via trådlös telekommunikation. Genom att transportera informationen till rätt beslutsfattare istället för patienten effektiviserar Ortivus system processerna i sjukvården vad gäller såväl behandlingskvalité och patienternas välbefinnande som vårdkostnader. Utrustningen kommer att installeras under våren 2001. Sjukhusenheterna installeras i hjärtintensivavdelningarna på Aberdeen Royal Infirmary och Elgin Hospital. ./. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81 Se även www.ortivus.com Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. Januari 2001 förvärvades Amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. 1999 var omsättningen 73 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 120 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00570/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar