• news.cision.com/
  • Ortivus/
  • Ortivus AB får ytterligare en stor beställning i Storbritannien av patientinformationssystemet MobiMed

Ortivus AB får ytterligare en stor beställning i Storbritannien av patientinformationssystemet MobiMed

Report this content

Ortivus AB får ytterligare en stor beställning i Storbritannien av patientinformationssystemet MobiMed Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt engelska dotterbolag fått beställning för att utrusta en ambulansorganisation med 69 ambulanser med patientinformationssystemet MobiMed. Installationerna kommer att ske under början av 2003. Detta är den största enskilda beställningen hittills och förstärker Ortivus position ytterligare på den brittiska marknaden. Ortivus har hittills under året fått beställningar av MobiMed på sammanlagt 162 ambulans- och sjukhusenheter i Storbritannien. Detta är en kraftig ökning av antalet beställningar jämfört med helåret 2001 som uppgick till 71 stycken. I Storbritannien finns 34 ambulansorganisationer varav flera har valt MobiMed till hela eller delar av sin ambulansflotta. Diskussioner pågår för närvarande med ytterligare ett flertal ambulansorganisationer. Inklusive den nordiska marknaden uppgår antalet beställningar hittills under året till 205 system varav ca 140 kommer att vara levererade och fakturerade i år. Det innebär att i början av år 2003 kommer MobiMed att användas i åtminstone 550 ambulanser och på 85 sjukhus eller andra vårdenheter i Norden och Storbritannien. Ambulansorganisationerna har under senare år förändrats såväl i Sverige som internationellt. Från att i huvudsak utgöra en transportfunktion har ambulanssjukvården utvecklats till en mer kvalificerad sjukvård där diagnos och behandling i många fall kan inledas redan före ankomsten till sjukhuset. MobiMed har utvecklats i samarbete med svensk expertis inom kardiologi och akut ambulanssjukvård. Förutom att systemet möjliggör kvalificerad medicinsk behandling redan i ambulansen kan det samtidigt dokumentera hela behandlingen. Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av vården förenklas därmed. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81 Se även www.ortivus.com Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i Storbritannien och USA. År 2001 var omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00640/wkr0002.pdf

Dokument & länkar