Ortivus AB förvärvar amerikanska Sweet Computer Services, Inc.

Ortivus AB förvärvar amerikanska Sweet Computer Services, Inc. Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har förvärvat Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Genom förvärvet tillförs Ortivus en etablerad sälj- och serviceorganisation med en kundbas som täcker hela USA. Ortivus AB har förvärvat det amerikanska bolaget Sweet Computer Services. Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner US dollar varav 1,875 miljoner US dollar har erlagts kontant. Resterande belopp ( 2,125 miljoner US dollar) betalas med 672 884 nyemitterade aktier av serie B. Efter förvärvet uppgår antalet aktier i Ortivus AB till 13 732 334 stycken (serie A 750 620 stycken och serie B 12 981 714 stycken). Förvärvet innebär ett fullföljande på den under hösten lämnade avsiktsförklaringen om att förvärva Sweet. Bolagen kompletterar varandra och kan nu erbjuda ambulanssjukvården i USA ett komplett informationssystem bestående av både administrativa program och kliniska program för Patient Informatik. Förvärvet förstärker Ortivus ställning i USA då sjukvården i allt högre utsträckning söker mer integrerade system som skall kunna levereras av färre leverantörer och då Ortivus får tillgång till en etablerad säljorganisation. Sweet Computer Services har levererat system och har serviceavtal med mer än 1.700 kunder över hela USA. ./. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81 Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk- tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. 1999 var omsättningen 73 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 60 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Se även www.ortivus.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar