Ortivus AB omstrukturerar verksamheten för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet

Ortivus AB omstrukturerar verksamheten för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet Ortivus, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har beslutat omstrukturera företagets organisation och verksamhet för att minska kostnaderna och samtidigt öka effektiviteten och lönsamheten. Idag är produkt- och affärsutveckling samt försäljning uppdelade på två kontor, Täby och Göteborg. Som ett led i omstruktureringen kommer all verksamhet att koncentreras till en ort. Efter förhandlingar enligt Medbestämmandelagen har beslut tagits att under våren flytta verksamheten i Göteborg till Täbykontoret. Beslutet berör 17 medarbetare vilka alla erbjuds motsvarande tjänst i Täby. Förutom kostnadsbesparingar tillkommer även effektiviseringsvinster av att samla alla medarbetare och verksamheter på ett kontor. Ortivus kommer i framtiden att snabbare kunna styra verksamheten och ta till vara ny teknik och möta nya marknadsbehov. Ortivus kommer att fokusera sina resurser mer på marknads- och försäljningsorganisationen i samband med att företaget lanserat sina nya generationer av Mobimed 300 och Biosaca. Inriktningen är framförallt att öka försäljningen av företagets produkter och tjänster på den internationella marknaden. En viktig del i detta arbete är att bygga distributörsnätverk på de större europeiska marknaderna. Att samla alla medarbetare vid ett kontor i Sverige kommer ytterligare att öka företagets affärsfokus. Lanseringen av Mobimed 300 och Biosaca har mottagits väl. De första kommersiella beställningarna av Mobimed 300 har levererats till kunder i Norge, Storbritannien och Sverige. Kommersiella beställningar av Biosaca har erhållits i Sverige, Norge och Canada. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81 Se även www.ortivus.com Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen 67 miljoner kronor. Omsättningen för första halvåret 2001 uppgick till 74 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00940/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00940/bit0001.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar