Ortivus AB tecknar samarbetsavtal med utvecklingsbolag med anknytning till Uppsala Universitet

Ortivus AB tecknar samarbetsavtal med utvecklingsbolag med anknytning till Uppsala Universitet Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, tecknar samarbetsavtal med Cardiological Decision Support System Uppsala AB, som är grundat av forskare med anknytning till enheten för Biomedicinsk Informatik & Systemanalys vid Uppsala Universitet och Cardiologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samarbetet omfattar utveckling av ett datorbaserat beslutsstödssystem för tidig diagnos, riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Utvecklingen av beslutsstödssystemet baseras på tillämpning av s.k. artificiella neurala nätverk för tolkning av upprepade patientnära mätningar av biokemiska hjärtinfarktmarkörer och kontinuerliga EKG- mätningar. Detta ligger väl i linje med Ortivus övriga verksamhet och kompletterar Ortivus MIDA- och Mobimed-system som monitorerar och analyserar EKG. I kombination kan ett komplett integrerat informationssystem bildas vilket stöder hantering, presentation och tolkning av mätningar av både biokemiska infarktmarkörer och EKG-signaler för tidig diagnos av patienter med misstänkt hjärtsjukdom. En snabbare och mer tillförlitlig diagnos innebär att fler patienter erhåller korrekt infarktbegränsande och mortalitetssänkande behandling. Detta ökar behandlingskvalitén och patienternas välbefinnande samtidigt som samhällets kostnader för vårdplatser minskar. Avtalet innehåller även en option som ger Ortivus rätt att förvärva Cardiological Decision Support System Uppsala AB. Bakgrund I Sverige läggs årligen cirka 150 000 patienter med akut bröstsmärta in på sjukhus för observation. Av dessa visar sig 75 - 80 procent ej lida av akut hjärtinfarkt. Samtidigt sänds cirka 2 400 patienter felaktigt hem med oupptäckt myokardskada. I det tidiga handläggandet av dessa patienter har den behandlande läkaren att ta ställning till en stor och komplex datamängd, från ett flertal mätinstrument och datasystem, för att fastställa diagnos och besluta om behandling och prognos. För att fastställa eller utesluta diagnosen akut hjärtinfarkt krävs upprepade blodprovs- och EKG-tagningar samt bedömning av sjukhistorien. Detta är en process som för närvarande tar 12-24 timmar i flertalet fall. Utvecklingen av "patientnära" analysinstrument, som kan mäta koncentrationen av hjärtinfarktmarkörer inom 10-20 minuter på helblodsprover, i kombination med beslutsstödssystem som baseras på artificella neurala nätverk, har skapat nya möjligheter till tidigare diagnos respektive uteslutande av hjärtinfarkt under de 2-3 första timmarna efter patientens ankomst. Förutom förbättrad vårdkvalitet innebär detta även stora kostnadsbesparingar för samhället. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81 Se även www.ortivus.com Ortivus AB, kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska tillämpningar. Förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. Januari 2001 förvärvades Amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. 1999 var omsättningen 73 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 120 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01010/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01010/bit0001.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar