Ortivus AB vald till rekommenderad leverantör i West Midland, England

Ortivus AB vald till rekommenderad leverantör i West Midland, England Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har rekommenderats av National Health Service i West Midland som leverantör till regionens 5 ambulansorganisationer för system för diagnos och behandling av patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Detta innebär att NHS i West Midland erbjuder ambulansorganisationerna ekonomiskt stöd om de väljer att upphandla Mobimed-systemet. Totalt omfattar regionen drygt 200 fordon och 20 akutsjukhus. NHS fattade beslutet att rekommendera Mobimed efter att det gått igenom och testat olika system som erbjuds den brittiska marknaden för telemedicinsk överföring av EKG i samband med diagnos av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Att rekommendera och erbjuda ekonomiskt stöd vid inköp av sjukvårdsutrustning ingår i det brittiska nationella programmet för att minska tiden från larm till behandling till under 60 minuter. Mobimed-systemet valdes, i konkurrens med flera alternativa system, för systemets unika förmåga att omedelbart vid sjukvårdarens ankomst och under transporten säkert kunna skicka patientinformation och data samt kunna kommunicera med specialisterna på hjärtklinikerna. Det innebär att i ambulanser utrustade med Mobimed kan patienter som drabbas av hjärtinfarkt erbjudas tidig propplösande behandling. Hjärtspecialisten på sjukhuset kan följa patienten, ställa diagnos och direkt besluta att inleda behandling redan i ambulansen. Vid hjärtinfarkter är detta av yttersta vikt eftersom tiden mellan diagnostiserad infarkt och inledd behandling är helt avgörande för resultatet. Ytterligare en fördel med Mobimed-systemet som framförts är systemets möjlighet att ligga till grund för en fortsatt utbyggnad av informationssystem för ambulanssjukvården. ./. För ytterligare information kontakta Richard Helleberg, informationsansvarig, tel. 08-446 45 00 Se även www.ortivus.com Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen 68 miljoner kronor. Omsättningen t o m september 2001 uppgick till 106 miljoner kronor Antalet anställda är ca 110 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00710/bit0001.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar