Ortivus justerar vinstprognos

Ortivus justerar vinstprognos Det svenska medicintekniska företaget Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, nedjusterar vinstprognosen ca 15% för verksamhetsåret 2003 efter svagare resultat under fjärde kvartalet än förväntat från det amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. Samtidigt genomförs en engångsnedskrivning inom Biosaca. Ortivus dotterbolag Sweet Computer Services, Inc. i USA har under året förberett lanseringen av Utlarmningssytemet från det nyligen förvärvade AVeL-TECH, vilket medför något högre kostnader och därmed något lägre rörelseresultat än förväntat. Förvärvet av AVeL-TECH var planerat till början av 2003 men slutfördes först i slutet av november. Lansering av Utlarmningssystemet är därmed försenad och påbörjas under 2004. Det medför att resultatet för 2003 kommer att bli något lägre på grund av kostnader för marknadsförberedelser. Den nordamerikanska verksamheten kommer under 2004 att svara för mer än hälften av Ortivus intäkter. Ortivus tidigare bedömning av ett koncernresultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster för verksamhetsåret 2003 i nivå med 2002 (33,5 MSEK), bedöms nu bli ca 15% lägre och i storleksordningen 28 MSEK. vilket ger en vinst per aktie 1,41 SEK. - Förvärvet av AVeL-TECHs Utlarmningssystem kompletterar Sweets fakturerings- och journalsystem vilket ger Ortivus möjligheter att leverera kompletta lösningar till kunder på den nordamerikanska marknaden. Vi räknar därmed under 2004 nå betydligt högre försäljning på den nordamerikanska marknaden, säger Claes Stenlander, VD för Ortivus. Ortivus prioriterar rörelsegrenarna Distanssjukvård och Kardiologi och därför genomförs en engångsnedskrivning av immateriella tillgångar och lager inom Biosaca. Det innebär en kostnadsbelastning om ca 12 MSEK vilket kommer att redovisas som en jämförelsestörande post och påverka resultatet för 2003 med motsvarande belopp. Nedskrivningen påverkar vinsten per aktie negativt med 0,87 SEK. För ytterligare information: Claes Stenlander, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 01 alt. mobil: 070-663 39 81 eller E-post: claes.stenlander@ortivus.com Besök även www.ortivus.com Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus AB är noterat på OM Stockholsmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus med dotterbolag i Storbritannien, Kanada och USA har ca 130 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar