Stockholms Läns Landsting väljer MobiMed för telemedicinsk övervakning inom länets ambulansverksamhet

Stockholms Läns Landsting väljer MobiMed för telemedicinsk övervakning inom länets ambulansverksamhet Ortivus AB, noterat på Stockholmbörsens O-lista, har tecknat ett flerårigt kontrakt med Stockholms Läns Landsting för att utrusta länets ambulanser med avancerad telemedicinsk övervakningsutrustning, MobiMed. Beställningen omfattar även defibrillatorer för ambulanssjukvården samt MobiMed mottagarstationer på länets samtliga akutsjukhus. Kontraktet, inklusive optioner, värderas till cirka MSEK 14. "Med utrustningen från Ortivus kommer vi att kunna erbjuda Stockholms invånare en ännu bättre hjärtsjukvård. Det kommer att vara möjligt att inom hela Stockholms Läns Landsting skicka EKG direkt från patientens bostad till ett akutsjukhus. På så sätt uppnås en bättre bedömning och tidigt insättande av rätt behandling för patienter med akut hjärtsjukdom." säger Leif Svensson, överläkare på Södersjukhuset. MobiMed Ambulansorganisationerna genomgår en förändring såväl i Sverige som internationellt. Ambulanssjukvården utvecklas för att kunna ge mer kvalificerad vård där diagnos och behandling i många fall kan inledas redan före ankomsten till sjukhuset. MobiMed är ett unikt informationssystem som gör det möjligt att skicka övervaknings- och patientdata från en ambulans till ett sjukhus i realtid. Specialister på sjukhuset kan följa patienten, ställa diagnos och besluta om att inleda behandling i ambulansen. MobiMed gör det också möjligt att dokumentera den vård som varje patient får. Informationen kan senare användas för uppföljning och kvalitetssäkring. För ytterligare information Kontakta i första hand Gustaf Wettergren, finanschef Ortivus AB, tel. 08- 446 45 04 eller 070-640 07 11. Det går även att nå Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, på tel. 070-663 39 81. Se även www.ortivus.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar