Oscar Properties kallar till årsstämma den 18 april 2018

Report this content

Pressmeddelande 15 mars 2018

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) inbjuder aktieägarna till årsstämma enligt separat kallelse. Kallelsen kommer att publiceras på Oscar Properties hemsida, www.oscarproperties.se, och i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering om att kallelse har skett kommer också att göras i Dagens Nyheter.

Årsstämman hålls onsdagen den 18 april 2018 kl. 10.00 i Norra Tornen showroom, Norra Stationsgatan 75, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.45.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på Oscar Properties webbplats, www.oscarproperties.se, och på dess huvudkontor, adress Linnégatan 2, Stockholm, senast från och med den 28 mars 2018. 

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 079 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Prenumerera

Dokument & länkar