Oscar Properties korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

Report this content

Pressmeddelande 23 mars 2018

Oscar Properties Holding AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2017 den 9 februari, 2018. I moderbolagets balansräkning var vissa koncerninterna fordringar och skulder felaktigt nettoredovisade. Dessa har nu bruttoredovisats varpå en ny version av bokslutskommunikén publiceras.

Den uppdaterade bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 079 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.