Ovako och FNsteel utökar leveranssamarbete

Ovako och FNsteel har idag tecknat ett nytt leveransavtal och fortsätter därmed årets framgångsrika samarbete. Enligt det nya avtalet kommer Ovako att leverera 15 000 ton stål till FNsteel även under 2018. I avtalet fastställs också villkor för leveranser som överskrider den nuvarande nivån.

Ovako och FNsteel kommer att erbjuda en gemensam leveranskedja som ger effektivare och mer tillförlitliga leveranser i syfte att förbättra villkoren för kunder i kullagerindustrin. Ambitionen är att öka volymerna inom valstråd av kullagerstål betydligt.

– Kvaliteten på vårt stål kombinerat med FNsteels expertis inom trådvalsning och tråddragning garanterar att slutkunderna får de premiumprodukter de efterfrågar, säger Ovakos vd och koncernchef Marcus Hedblom.

– Vi ser fram emot att, i samarbete med Ovako, höja vår kapacitet och utöka vårt erbjudande till marknaden för kullagerstål, säger Ron Deleen, vd för FNsteel.
– Det här innebär att vi både kan fortsätta leverera de kvalitetsprodukter som FNsteel är känt för och samtidigt förbättra vårt utbud vilket innebär ett betydande insteg på specialstålsmarknaden.

FNsteel och Ovako kommer även att tillsammans ta fram tekniska lösningar för att utveckla nya produkter.

---

Om FNsteel
FNsteel utvecklar, tillverkar och levererar skräddarsydda långa stålprodukter för krävande applikationer. Företaget producerar obehandlad och behandlad valstråd och dragen tråd. FNsteels produkter används i fordons-, bygg- och verkstadsindustrin. 

Om Ovako
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. 
Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året ca 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Press- och mediakontakter Investor relations
Oskar Bosson, Head of Group Communications Stina Thorman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)704 10 71 80 Telefon: +46 (0)862 13 38
E-post: oskar.bosson@ovako.com E-post: stina.thorman@ovako.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 klockan 08:00 (CET). 

Prenumerera

Dokument & länkar