OX2 bygger Nordens största subventionsfria vindkraftsprojekt

OX2 har tagit beslut om att bygga fyra vindparker med totalt 25 vindkraftverk (107,4 MW) i Finland. Det blir det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden. IKEA Retail Finland, som är en del av Ingka Group, finansierar bygget med en överenskommelse om att förvärva parkerna när de driftsätts i början av 2020.

Projektet består av de fyra finska vindparkerna Långmossa, Ribäcken, Ponsivuori och Verhonkulma.

OX2 är nuvarande ägare och har totalentreprenadansvar under byggnationen. OX2 kommer även att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen när vindparkerna driftsätts i början av 2020. Den totala produktionen uppskattas till ca 380 GWh per år. Vindkraftverken är av märket Nordex N149 4.0-4.5 MW som har en totalhöjd mellan 200 och 230 meter.

”Projektet är en milstope både i vår egen historia och för branschen som visar att vi nu kan bygga vindkraft i Norden utan subventioner. Det är särskilt glädjande att vi kan uppnå detta med IKEA/Ingka Group som vi har samarbetat med i många år” säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

“Vi vill påverka människor och miljö på ett positivt sätt genom att driva på omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. En del av detta åtagande är att bli energioberoende till 2020 och med investeringar i vindparker tar vi ett steg i våra ansträngningar för att producera lika mycket förnybar el som våra globala enheter konsumerar” säger IKEA Retail Finlands hållbarhetschef Jessica Lehtinen.

OX2 har tidigare sålt fyra vindparker till Ingka Group, tre i Sverige och en i Finland. Den första färdigställdes 2011 och den senaste var Ajos vindpark i norra Finland som blev klar 2017. OX2 förvaltar samtliga vindparker och har även fått förtroendet att överta förvaltningen av Ingka Group:s vindpark i Litauen.

För mer information kontakta:
Vd OX2 Wind, Paul Stormoen, mobil: +46 70 671 1818, mail: paul.stormoen@ox2.com

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 100 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 140 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

Projektet är en milstope både i vår egen historia och för branschen som visar att vi nu kan bygga vindkraft i Norden utan subventioner. Det är särskilt glädjande att vi kan uppnå detta med IKEA/Ingka Group som vi har samarbetat med i många år
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind