Matsushita blir Panasonic

Huvudkontoret för Matsushitas verksamhet i Europa, Matsushita Electric Europe Ltd, byter från och med den 4 januari 2005 namn till Panasonic Europe Ltd. Namnbytet indikerar koncernens globala varumärkesstrategi att sätta fokus på ett enat globalt varumärke – Panasonic.

Ökad varumärkeskännedom Bosse Langaas, nordisk marknads och försäljningschef för Panasonic Nordic AB, bekräftar att företaget på detta sätt vill profilera sig på den europeiska marknaden. – Panasonic är det starkaste varumärket inom Matsushita. Därför ska vi, genom att använda namnet ”Panasonic” och ”Panasonic ideas for life” som pay-off i Europa och över hela världen, profilera vårt företag och stärka våra produkters image. En annan aspekt är att göra det lättare för konsumenter världen över att identifiera både företaget och produkterna. Därigenom stärker vi vår konkurrenskraft globalt. Integrerade funktioner Bosse Langaas framhåller även vikten av att integrera olika funktioner i verksamheten och att använda gemensamma arbetsmetoder för att vara framgångsrik i sitt varumärkesbyggande. – Ett närmare samarbete mellan marknadsföring, försäljning, tillverkning, forskning och utveckling kombinerat med proaktivitet, flexibilitet och snabbt agerande är förutsättningen för att lyckas göra Panasonic till Europas ledande varumärke, säger Bosse Langaas. Panasonics och Matsushitas aktiviteter i Europa utgår från det europeiska huvudkontoret i London, som från och med den 4 januari 2005 går under ett nytt namn. Företaget har dotterbolag, inklusive tillverkningsanläggningar, marknadsbolag, säljkontor och distributörer i hela Europa. Från National till Panasonic Matsushita Electric antog varumärket ”National” i Japan 1927. Namnet blev så poplärt att man började använda det även utomlands. Namnet ”Panasonic” introducerades först 1961 i USA där namnet ”National” redan var registrerat och därför inte kunde användas. Efter framgångsrikt varumärkesbyggande i USA började företaget 1979 att använda ”Panasonic” som varumärke i Europa. Under senare delen av 80-talet introducerades ”Panasonic” även i andra regioner och för andra produkter. Enbart inom hushållsapparatur fortsatte man med namnet ”National”. I slutet av mars 2004 ändrades varumärket för alla hemelektronikprodukter från ”National” till ”Panasonic” i Sydostasien, Mellanöstern och Kina. I Japan, där namnet ”National” föddes, fortsätter man däremot att använda det gamla namnet. För ytterligare information: Bosse Langaas, nordisk marknads och försäljningschef, Bosse.langaas@eu.panasonic.com tel. +46 8 680 26 77. Camilla Skörd, presskontakt Sverige, Camilla.Skord@eu.panasonic.com, tel. +46 8 680 26 52.

Om oss

Panasonic Corporation är en av de världsledande tillverkarna av tekniska konsument-, affärs- och industriprodukter. Företagets konsoliderade netto omsättning under det senaste verksamhetsåret som slutade 31 mars 2011 var c:a 79 miljarder EUR. Bolagets huvudkontor har sitt säte i Osaka, Japan och är bland annat noterat på börsen i Tokyo, Osaka, Nagoya, New York (NYSE:PC). Panasonic Nordic AB är ett helägt dotterföretag som har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det nordiska bolaget omsätter över 2,5 miljarder SEK per år och har mer än 100 anställda. I Norden marknadsförs företrädesvis produktgrupperna Audio/video, Hifi, kontorsprodukter, telekommunikation, värmepumpar, hushållsprodukter, batterier, professionell broadcast-utrustning samt elektriska komponenter. För mer information om företaget och varumärket Panasonic besök vår hemsida www.panasonic.se

Dokument & länkar