ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I PANDOX AB DEN 25 MARS 2003

Utdelning
Styrelsens förslag till utdelning om 4,25 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är fredagen den 28 mars och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg onsdagen den 2 april 2003.
 
Styrelse
Beslutades om omval av styrelseledamöterna Bo Ennerberg, Bengt Kjell, Kai Ringenson och Mats G Ringesten samt nyval av Mats Wäppling. Mats Wäppling är chef för NCC Property Development, medlem av NCC:s ledningsgrupp och tillika vice VD i NCC-koncernen. Torsten Eriksson har avböjt omval. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.
 
Revisorer
Beslutades om nyval av de auktoriserade revisorerna Per Gustafsson, KPMG, och Willard Möller, SET Auktoriserade Revisorer, som ordinarie revisorer samt Stefan Älgne, KPMG, och Stefan Andersson, SET Auktoriserade Revisorer, som revisorssuppleanter. Revisorerna valdes för en mandatperiod om fyra år.
 
 
 
Stockholm den 25 mars 2003.

För ytterligare upplysningar: <!-- hugin-supplied --><br> Bengt Kjell, Styrelseordförande, 08-506 205 50 <!-- hugin-supplied --><br> eller 070-594 53 98 <!-- hugin-supplied --><br> Anders Nissen, VD, 08-506 205 50 <!-- hugin-supplied --><br> eller 070-846 02 02

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 155 hotell med cirka 34 700 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera