Pandox Delårsrapport januari - september 2000Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,5 (9,4) procent.
Finansnettot uppgick till -104,4 Mkr (-57,0).

Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter, har förbättrats med 77,9 Mkr och uppgick till 132,8 Mkr (54,9).

Integrationen av Hotellus fortsätter och följer uppgjorda planer.
Under rapportperioden har resterande 50 procent av hotellfastigheten Scandic Star Hotel i Sollentuna förvärvats. Den första delen tillkom i november 1997 genom förvärv från WASA Livförsäkring AB. Hotellet har ett centralt läge och en strategisk placering intill Sollentunamässan. Hotellet är stort och har 269 rum, varav 204 sviter, samt en välutvecklad konferensverksamhet.

-" Tillväxten i Pandox består. För det trettonde kvartalet i följd uppvisas tillväxt i resultat och kassaflöde. Majoriteten av Pandox viktigaste hotellmarknader fortsätter att öka, vilket skapar förutsättningar för fortsatt god resultatutveckling", säger Anders Nissen VD för Pandox AB.

Prognos 2000
Resultatet efter skatt för år 2000, inklusive Hotellus med nio månader, beräknas uppgå till 180 miljoner kronor. Detta motsvarar ett resultat per aktie om 8,03 kronor (5,21) och ett kassaflöde per aktie om 9,94 kronor (7,94), beräknat på genomsnittligt antal aktier.

Bifogas: Delårsrapport i sin helhet.

För ytterligare information: <br>Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 070-846 02 02 <br> <br>

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.