PANDOX SÄLJER HOTELLFASTIGHETEN FIRST HOTEL PARK ASTORIA, ENKÖPING

Report this contentFastigheten tillträds av köparen den 1 april 2003.


- "Pandox följer sin strategi. Försäljningarna är ett led i bolagets renodling mot stora hotellfastigheter i större hotellmarknader och försäljningen ökar ytterligare Pandox förutsättningar till nya förvärv", säger Anders Nissen, VD i Pandox AB.

För ytterligare information: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 0708-46 02 02