Innovativa centret Hong Kong Science Technology Park beställer SP4

Parans har erhållit en första order på Paranssystem, SP4, av sin Hong Kong-partner med slutkund Hong Kong Science Technology Park (”HKSTP”). Teknikcentret är ett nav för företag som ligger i framkant inom innovativa tekniska lösningar och SP4:an kommer att få bra exponering mot både presumtiva kunder och upplevas av de tusentals människor som daligen passerar i lokalerna. Ordervärdet inklusive installation uppgår till cirka 175 000 kronor. 

Foto: https://www.hkstp.org/the-future/

Solljussystemet SP4 kommer att installeras i kunden HKSTP:s lokaler.

Systemet kommer placeras nära en entré belägen en bit in i byggnaden och bland annat förse en växtförsedd vägg med naturligt ljus som syftar till en välkomnande atmosfär. Parans mjukvara kommer via den omfattande infrastrukturen för informations- och kommunikationsteknologi i byggnaden integreras i byggnadens intelligenta styrsystem. Kunden kommer att i realtid kunna se nyttjandegraden av systemet och tex antal levererade soltimmar. Viktigt information för driftschefen såväl som för fastighetens ägare.

HKSTP etablerades 2002 och är ett nav för företag som ligger i framkant inom innovativa teknologier inom områden såsom bland annat grön teknik och informations- och kommunikationsteknologi. Dessa i sin tur bidrar till att uppfinna innovativa lösningar till exempelvis ”Smart Cities”. HKSTP som ett levande laboratorium stödjer innovativa lösningar och införandet av ny teknik. Paranssystemet kommer inom ramen för detta att få bra exponering och ge Hong Kong-partnern ingångar för hur Parans lösningar kan användas i större skala i ”Smart Cities”.

- Installationen är viktig för oss på många sätt; dels genom att förbipasserande får upp ögonen för vårt koncept att förse byggnader och växter med naturligt hälsosamt ljus, dels genom att vi får bra exponering för vårt system avseende de mjukvarutjänster som vi kan erbjuda i form av integration med olika intelligenta system för fastigheten där Parans kan bidrag med unik informationsdata som i förlängningen möjliggör tex energibesparingar, säger Fredrik Johansson, SVP Sales & Marketing på Parans.  


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar