Ökning av antalet aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)

Report this content

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 21 november 2017.  

Konverteringsdag var den 15 mars 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 30 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den femte konverteringen för framtida omvandling är 0 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 19 976 458. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 107 142. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 20 083 600.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Parans hemsida:

http://www.parans.com/bolagsstyrning.cfm

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018. 

Prenumerera