100 miljoner i årlig tillväxt för PartnerTech: När CashGuard säkrar kapacitet för tillväxt och väljer PartnerTech

100 miljoner i årlig tillväxt för PartnerTech: När CashGuard säkrar kapacitet för tillväxt och väljer PartnerTech PartnerTech och kontanthanteringsföretaget CashGuard har tecknat ett avtal som innebär att PartnerTech blir huvudleverantör för tillverkning av CashGuards produkter. Uppdraget omfattar industrialisering och produktion och innebär en omsättningsökning med ca 100 miljoner kronor årligen för PartnerTech. - Med PartnerTech som leverantör känner vi oss trygga i att kunna möta vår tillväxt och fortsätta leverera högkvalitativa produkter, säger Anders Eklund, VD för CashGuard. CashGuard är ett ledande företag inom säker och effektiv hantering av kontanter i slutna system. Idag finns cirka 5000 CashGuard-system installerade inom detaljhandel, post- och bankväsende i Sverige och Norge. Företaget har under våren tecknat ett flertal större och viktiga kontrakt. - PartnerTechs vana att hantera snabba volymförändringar med bibehållen kvalitet är tryggt för oss i det här läget, fortsätter Anders Eklund. Vi ser det här som ett strategiskt samarbete och vår avsikt är att i förlängningen nyttja PartnerTechs totala tjänsteutbud. Vår bedömning är att vi tillsammans med PartnerTech som partner kommer att säkra vår produktionskapacitet för en fortsatt expansion. - Kraven på ökad säkerhet och flexibilitet i samband med kontanthantering växer mycket starkt, säger Mikael Jonson, VD på PartnerTech. Därför känns det spännande att vara delaktig i CashGuards starka utveckling. Transferering samt industrialisering av kontanthanteringsmaskinerna startar omgående. Serieleveranserna beräknas starta under senhösten 2004. För ytterligare information: Mikael Jonson, VD PartnerTech AB, tfn. 070-678 10 01. Anders Eklund, VD CashGuard AB (publ), tel 08-732 22 00. CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till svenska och internationella företag, primärt inom dagligvaruhandel, post och bank samt övrig servicehandel. Under 2003 omsatte CashGuard MSEK 61. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista. PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 300 medarbetare, omsatte drygt 1,3 miljarder kronor under 2003 och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen.(www.partnertech.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20130/wkr0010.pdf I pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20130/wkr0012.doc I word

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar