Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 - Nettoomsättningen ökade till SEK 1 339,2 miljoner (1 126,8). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -93,2 miljoner (- 34,3). I resultatet efter finansiella poster ingår jämförelsestörande poster om SEK -50,4 miljoner (-15,0), bestående bl a av extra goodwillavskrivning om SEK -43,7 miljoner. - Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -7,39 (-2,34). - Kassaflödet, efter investeringar, var positivt SEK 99,2 miljoner (- 285,3). - Soliditeten uppgick till 42,7 procent (42,4). - PartnerTech undertecknade 2002 ett samarbetsavtal med Saab Bofors Dynamics AB innebärande bl a förvärv av maskinbearbetningscentrum i Karlskoga med årlig omsättning om ca 150 miljoner. Verksamheten övertogs första januari 2003. För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070- 678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar