Delårsrapport januari - juni 2003

Nettoomsättningen uppgick till SEK 652,6 miljoner (688,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -23,5 miljoner (-34,1). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -1,74 (-2,49). Kassaflödet, efter investeringar, var SEK -15,8 miljoner (61,3). Kostnadsreduktioner ger effekt under svag konjunktur och volymutveckling Marknadstrender Utmärkande för första halvåret 2003 var en fortsatt svag ekonomisk utveckling. Efterfrågan på marknaden minskade väsentligt under första kvartalet men har under andra kvartalet planat ut och legat relativt stabilt på denna nivå. I slutet av perioden fanns emellertid tecken på en svag återhämtning. Affärsenhet IT/mekatronik uppvisar en mycket varierande efterfrågan. Olika marknadsområden och kunder visar på stora skillnader i köpbeteende. Dessa skillnader har förstärkts under perioden. För affärsenhet telekom infrastruktur har nedgången bromsats efter ett svagt första kvartal. För andra kvartalet 2003 uppvisas en relativt jämn efterfrågan på en låg nivå. Jämfört med första halvåret 2002 var volymen under aktuell period cirka hälften. En svag tendens till volymökning har märkts under andra kvartalet samtidigt som prispressen är påtaglig. Marknaden för medicinsk teknik är avvaktande med en generell avmattning i efterfrågan och lägre volymer för affärsenheten jämfört med första halvåret 2002. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2003 kommer att presenteras den 20 oktober. PartnerTech AB den 16 juli 2003 Mikael Jonson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070- 678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 070-659 15 10. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar