Delårsrapport januari - september 2002

Nettoomsättningen ökade till SEK 988,5 miljoner (811,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -35,6 miljoner (- 41,6). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -2,57 (-3,81). Kassaflödet, efter investeringar, var positivt SEK 58,4 miljoner (- 44,0). Soliditeten uppgick till 41,9 procent (35,5). För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070- 678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar