Delårsrapport Januari-September 2003

Delårsrapport Januari-September 2003 Nettoomsättningen uppgick till SEK 960,2 miljoner (988,5). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK –27,0 miljoner (–35,6). · Resultatet per aktie efter full skatt var SEK –2,09 (–2,57). · Kassaflödet, efter investeringar, var SEK –22,9 miljoner (58,4). · Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till SEK –0,4 miljoner (1,4). Successiv förbättring under året Marknadstrender Efterfrågan var under det tredje kvartalet 2003 stabil, samtidigt som den ekonomiska utvecklingen var fortsatt osäker. Under årets första kvartal sjönk efterfrågan för att plana ut under andra och tredje kvartalet. Bedömningen är att kundernas tillverkningsvolymer inte längre minskar. Den generellt största osäkerhetsfaktorn framöver är den svaga amerikanska dollarn och de effekter den kan skapa i form av lägre volymer inom svensk industri. Efter ett svagt första kvartal 2003 har situationen för affärsenhet telekom infrastruktur förbättrats något. Både under det andra och tredje kvartalet var efterfrågan på en låg och relativt jämn nivå. Dock kan en något ökad aktivitet inom området noteras. Prispressen inom telekom infrastruktur är dock fortsatt påtaglig. Inom affärsenhet IT/mekatronik är det stora skillnader mellan olika områden och företag på en allmänt avvaktande marknad. Ett något mer framtidsinriktat och förändrat klimat märks inom vissa områden. Detta bedöms bero på att företagens volymer inte längre reduceras. Marknaden för affärsenhet medicinsk teknik är avvaktande efter en generell nedgång. Flera av PartnerTechs kunder har även påverkats av den begränsade tillgången på riskkapital. Bokslutskommuniké för 2003 presenteras den 11 februari 2004. Delårsrapporten för första kvartalet 2004 presenteras den 22 april, för andra kvartalet den 15 juli och för tredje kvartalet den 21 oktober 2004. Den ordinarie bolagsstämman äger rum den 22 april. PartnerTech AB den 20 oktober 2003 Mikael Jonson Koncernchef För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070-678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. www.partnertech.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT20010/wkr0005.pdf Fullständig rapport

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar