Fortsatt kostnadsreduktion under osäkra marknadsbetingelser

Delårsrapport januari - mars 2003 - Nettoomsättningen uppgick till SEK 320,2 miljoner (334,2). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -15,0 miljoner (-24,2). - Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -1,08 (-1,63). - Kassaflödet, efter investeringar, var SEK 2,1 miljoner (58,7). - Soliditeten uppgick till 38,0 procent (42,0). Integrationen av den nyförvärvade mekanikenheten i Karlskoga har startat på ett positivt sätt. För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070-678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01180/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01180/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar