Nomineringar av styrelseledamöter m m

Nomineringar av styrelseledamöter m m Inför ordinarie bolagsstämma i PartnerTech AB (publ) den 8 april 2003 Aktieägare, representerande cirka 60 procent av det totala röstetalet, har meddelat bolaget att de vid bolagsstämman den 8 april kommer att ställa sig bakom följande förslag: · Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, föreslås vara fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. · Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: omval av ordinarie ledamöterna Andrejs Cakste, Mikael Jonson, Johan Siberg samt Patrik Tigerschiöld. Ledamoten Hans Ahlinder har undanbett sig omval. Nyval av Claes Wretlind, tidigare VD för Vellinge Electronics AB. PartnerTech AB(publ) För ytterligare information: Jonna Opitz, Investor Relations, PartnerTech AB, tfn. 040-10 26 43 eller 070-654 67 35. PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 200 medarbetare och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen.(www.partnertech.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar