Ordinarie bolagsstämma i PartnerTech AB

Ordinarie bolagsstämma i PartnerTech AB Aktieägarna i PartnerTech AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 8 april 2003 kl. 17.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: - vara införd i den av VPC förda aktieboken fredagen den 28 mars 2003. - senast onsdagen den 2 april kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till PartnerTech AB, antingen skriftligen till, Box 4282, 203 14 Malmö; per telefax 040-10 26 49; per e-post info@partnertech.se eller per telefon 040-10 26 40, lämpligen med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 28 mars 2003, då sådan införing skall vara verkställd. Den fullständiga kallelsen bifogas. För ytterligare information: Mikael Jonson, VD PartnerTech AB, tfn. 070-678 10 01. Jonna Opitz, Investor Relations PartnerTech AB, tfn. 040-10 26 43. PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 350 medarbetare och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. (www.partnertech.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00250/wkr0002.pdf Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00250/wkr0003.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com