PartnerTech bestrider stämning

Furnco Future Technologies AB (FuTechs) har inlämnat en stämning mot PartnerTech och två av PartnerTechs medarbetare, som tidigare arbetade i FuTechs. FuTechs stämmer PartnerTech med påståendet att PartnerTech har utnyttjat företagshemligheter som PartnerTech ska ha fått ta del av i samband med att FuTechs var till försäljning. FuTechs påstår också att PartnerTech har utnyttjat företagshemligheter som PartnerTech ska ha erhållit i samband med anställningen av de två medarbetarna. FuTechs vill ha ett skadestånd om 25 miljoner kronor. Med anledning av stämningen lämnar PartnerTech följande information: Varken PartnerTech eller dess störste ägare, Skanditek, har tagit emot någon information i förtroende från FuTechs. Den information som lämnats fanns antingen på FuTechs webbplats eller utgjordes av en enkel sammanställning över kunder. Sammanställningen lämnades till alla som visade intresse för att köpa FuTechs. I sammanställningen över kunder återfanns ett elektronikföretag som idag är kund hos PartnerTech. PartnerTech har haft kontakter med elektronikföretaget sedan länge. Affärsrelationen mellan företagen har uppstått på grund av att elektronikföretaget i fråga självt valt att lägga beställningar hos PartnerTech. Ändå handlar FuTechs stämning om den relationen. PartnerTechs affärsmodell understryker vikten av att ligga i teknikens framkant inom elektronik och mekanik. Företaget arbetar kontinuerligt med att utöka kunderbjudandet och höja kompetensen. Mikroelektronik är en viktig teknik i det arbetet. Därför investerar PartnerTech i ny utrustning och personal inom området. I samband med detta har de två personerna från tidigare FuTechs sökt och fått anställning hos PartnerTech. PartnerTech bestrider anklagelserna från FuTechs och anser att de helt saknar grund. PartnerTech beklagar djupt att individuella anställda inom företaget exponerats i och med stämningsansökan.

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar