PartnerTechs styrelse föreslår nytt optionsprogram till anställda

PartnerTechs styrelse föreslår nytt optionsprogram till anställda Styrelsen i PartnerTech AB har beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2001 ett nytt optionsprogram till anställda i PartnerTech. Syftet är att ytterligare öka de anställdas engagemang i bolaget. Teckningsoptionerna föreslås löpa till den 31 mars 2004 och teckningskursen skall sättas till 150 procent av genomsnittskursen, utifrån aktiens genomsnittliga noterade senaste betalkurs vid OM Stockholmsbörsen under perioden fr o m den 15 februari 2001 t o m den 14 mars 2001. Samtliga anställda inom PartnerTechs svenska bolag samt ytterligare ett mindre antal anställda inom koncernen kommer att erbjudas optionsrätter. Varje berörd anställd skall vara garanterad att få förvärva minst 100 optionsrätter. Rätten till förvärv överstigande denna nivå föreslås differentieras med hänvisning till den anställdes ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Högsta tilldelning skall uppgå till 5 000 optionsrätter. Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av optionsrätterna komma att ökas med högst 1 025 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 2,6 procent av bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal. Vid sammanräkning med befintligt optionsprogram är motsvarande utspädning cirka 6,1 procent. PartnerTech AB utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande tillväxtföretag, främst inom telekom infrastruktur, IT/mekatronik och medicinsk teknik. Företaget har cirka 900 anställda vid ett flertal anläggningar i Sverige och utomlands och är noterat på Attract 40-listan vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontaktas: PartnerTechs VD Mikael Jonson, telefon 070-678 1001 eller PartnerTechs styrelseordförande Per Wejke, telefon 0708-42 33 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00390/bit0001.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar