Publicering av fullständig årsredovisning

Report this content

Partytajm International AB (publ) publicerar idag en fullständig årsredovisning för 2021

Partytajm International AB (publ) publicerar idag en fullständig årsredovisning för 2021 på Bolagets hemsida, https://ir.partytajm.se/financial-reports, samt som bilaga i detta pressmeddelande.