Antalet nya företag ökade med över tretusen från 2016 – nästan alla är företagare med firma

I fjol antecknades 34 216 nya företag i handelsregistret, vilket är 3 460 fler än året innan. Nästan alla nya företag är enskilda näringsidkare, det vill säga företagare med firma. År 2017 registrerades 3 311 fler enskilda näringsidkare än år 2016. Antalet aktiebolag ökade med 264 nya aktiebolag.

Hela statistiken finns på webbplatsen prh.fi: https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/tilastot/registreradeforetag.html

Se bifogad fil för statistik över alla nya företag efter landskap och kommun.

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister där uppgifter om företag antecknas. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret.

I regel ska alla företag anmäla sig till handelsregistret. Företagen ska också anmäla ändringar i sina handelsregisteruppgifter, och de flesta företag ska lämna in sina bokslutsuppgifter till registret.

Ytterligare uppgifter:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 4521 673

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar