PRS har strukit ur handelsregistret företag som inte lämnat in sitt bokslut

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 616 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång. Listan över de avregistrerade företagen finns längst ner på sidan som pdf- och excel-fil.

De avregistrerade företagen lämnade inte in sina bokslutsuppgifter senast 4 oktober 2017 trots uppmaningar. PRS har dessutom informerat företagen om saken via flera olika kommunikationskanaler.

Sammanlagt 597 aktiebolag och 19 andelslag avregistrerades.

Efter avregistreringen omfattar handelsregistret 605 390 företag och bostadsaktiebolag.

Avregistreringen grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag och görs på PRS initiativ på grund av att skyldigheten att lämna in bokslut inte har fullgjorts.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Ett ur handelsregistret avskrivet företag upplöses i beskattningen. Upplösning medför vanligen skattepåföljder.

Avregistrerade företag kan ansöka om återregistrering.

Läs mer om vad avregistrering innebär samt våra anvisningar till företag.

För ytterligare information kontakta:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5300

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874