ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Genomförd emission medför att antalet aktier och röster i Paynovas AB (publ) utökats till 378 063 276.

Den riktade nyemissionen till Polarcape Consulting AB, vilket beslutades på Paynovas AB (publ) extra bolagsstämma den 11 april 2019, har under april registrerats. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 373 709 633 till 378 063 276. Aktiekapitalet har ökats till 9 572 923,13 SEK.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 15:30 CEST.

Taggar:

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.