PAYNOVA STÄRKER PARTNERNÄTVERKET I EUROPA

/Sammanfattning av företagens gemensamma engelska pressmeddelande/

Paynova har tecknat en avsiktsförklaring med Pago eTransaction Services GmbH. Avsikten är att inom kort avtala om hur parterna tillsammans skall erbjuda marknaden sina betaltjänster. Pago är ett internationellt ledande betalprocessföretag för e-betalningar och riskhantering vid e-handel, hälftenägt av Deutsche Bank. Paynovas nätverk av europeiska partners för e-handel kommer genom överenskommelsen att tillföras ytterligare teknik och kompetens från ett av Europas starkaste betalprocessföretag. Samtidigt stärks Paynovas marknadsposition på den viktiga tyska e-handelsmarknaden.

Pago är ett snabbt expanderande betalprocessföretag som sedan 1999 vuxit till en av världens ledande leverantörer av back-office tjänster inom e-handel. Verksamheten är väl integrerad i alla former av e-handel, inklusive e-betalningar och bedrägeriskydd. År 2003 uppgick bruttotransaktionsvolymen till drygt 1,4 miljarder dollar och över 100 miljoner betaltransaktioner kommer att hanteras i år. Pago är också ledande inom segmentet för säkra on-line betalningar vid spel (gaming och gambling). Avsikten är att erbjuda Paynovas elektroniska betallösningar till Pagos anslutna e-handlare.

För företagens gemensamma engelska pressmeddelande, se www.paynova.com

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB

Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.com

Pelle Hjortblad, Vd, Paynova AB

Tfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.com

Andreas Stefanis, Head oc Corporate Communications, Pago eTransaction Services GmbH

Tfn: +49 22 132 08 728, e-post: andreas.stefanis@pago.de

www.pago-international.com

Om Paynova

Paynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.

Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.

Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.

I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.

Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CDWOW.

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar