PAYNOVAS ERBJUDANDE TILL DEBITECHS AKTIEÄGARE AVVISADES

Efter att DebiTech AB:s styrelse rekommenderat sina aktieägare att avvisa Paynovas erbjudande om att förvärva samtliga aktier, konstaterar Paynova att möjligheterna att fullfölja erbjudandet saknas. Paynovas styrelse har därför beslutat att dra tillbaka erbjudandet.

Underhandskontakter mellan företrädare för bolagen och deras största ägare har legat till grund för Paynovas uppfattning att såväl erbjudandet som värderingen bedömts som attraktiv. Paynova finner att möjligheten att ta ställning till erbjudandet via erforderligt prospekt inte kan fullföljas.

Avgörande för Paynovas erbjudande och för den praktiska hanteringen vid erbjudandet har varit Näringslivets Börskommittés (NBK) "Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv". Detta för att bland annat hänsyn skall kunna tas till "likabehandling av målbolagets aktieägare" och "respekt för målbolagets aktieägares beslutanderätt".

www.paynova.com

För ytterligare information, kontakta:

Peter Enström, Styrelseordförande, Paynova AB

Tfn: 070 – 574 99 82, e-post: peter.enstrom@soderlind.se

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar