PAYNOVAS VD LÄMNAR SIN TJÄNST

Paynovas vd Pelle Hjortblad kommer under våren 2005 att lämna sin tjänst. Paynovas styrelse har inlett arbetet med att hitta en ersättare.

www.paynova.com

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB

Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.com

Peter Enström, Styrelseordförande, Paynova AB

Tfn: 070 – 574 99 82, e-post: peter.enstrom@soderlind.se

Om Paynova

Paynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.

Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.

Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.

I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.

Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CDWOW.

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar