Peab Industri får order från Vägverket på totalt 470 Mkr

Peab Industri har erhållit tolv order från Vägverket avseende beläggnings- och förstärkningsarbeten i mellersta och norra Sverige. Total ordervärde uppgår till 470 Mkr och arbetena skall utföras under innevarande asfaltsäsong och beräknas pågå till oktober.

Erhållna order innefattar:
Vägverket Region Norr, sex order om totalt 130 Mkr
Vägverket Region Mitt, fyra order om totalt 195 Mkr
Vägverket Region Mälardalen, en order om 109 Mkr
Vägverket Region Stockholm, en order om 36 Mkr

– Det är glädjande för vår asfaltverksamhet att vi har haft en god orderingång från Vägverket under våren vilket ger oss en bra volym för såväl vår utläggningsorganisation som våra tillverkningsenheter, säger Peab Industris vice VD K G Karlsson i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
K G Karlsson, vVD Peab Industri 031-700 84 00
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10


Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på www.peabindustri.se.

Om oss

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Dokument & länkar