Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2000 * Resultatet efter finansiella poster inklusive jämförelsestörande poster om 200 Mkr ökade till 642 Mkr (162) * Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 31 procent till 636 Mkr (481) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,1 procent (3,6) * Fortsatt kraftig ökning av orderingången, + 43 procent till 17.362 Mkr. Högsta orderstocken någonsin, + 52 procent till 10.895 Mkr * Resultatet per aktie efter skatt ökade med 47 procent till 5,00 kronor (3,40) * Styrelsen föreslår att utdelningen ökas med 63 procent till 1,30 kronor (0,80) * Resultatet efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster för år 2001 bedöms överstiga motsvarande resultat för år 2000, vilket uppgick till 442 Mkr Peab AB Informationschef Gösta Sjöström Koncernstab Information Tel. 0431-89000 Mobiltel 070-555 00 58 e-mail: gosta.sjostrom@peab.se Internetadress: http://peab.se Tel (bostad) 040-15 34 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar