Delårsrapport januari - september 2004

Bifogat översändes Peabs delårsrapport januari-september 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 15 168 Mkr (14 091) Periodens resultat uppgick till 212 Mkr (168) Resultat per aktie uppgick till 2,50 kr (2,00) Orderingången ökade med 12 procent till 15 513 Mkr (13 814) Orderstocken uppgick till 15 956 Mkr (14 282) Förbättrat kassaflöde före finansiering, vilket uppgick till 28 Mkr (-1 042) - När vi summerar årets första nio månader kan vi konstatera att utvecklingen för Peabkoncernen på många sätt varit positiv. Vår ordersituation har stadigt förbättrats och vi ser goda förutsättningar att successivt kunna förbättra vår lönsamhet framöver, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 135 Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar