Erbjudande till Peabs aktieägare med ojämna aktieposter

Aktieägare i Peab AB kommer att erbjudas möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande en jämn börspost, vilken för närvarande uppgår till 200 aktier. Av Peabs totalt 15 200 aktieägare har cirka 8 400 udda poster. 3 500 av dessa har ett aktieinnehav som understiger 200 st. Erbjudandet kommer att genomföras under januari månad 2005 och sker i samarbete med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets. - Av olika skäl har många aktieägare med åren fått aktieinnehav med ojämnt antal aktier i Peab. De som vill kommer att kunna jämna till sitt innehav till hela börsposter utan att erlägga courtage. Styrelsen anser att Peabaktiens likviditet förbättras om aktieägare erbjuds möjligheten att courtagefritt köpa eller sälja aktier som behövs för att erhålla jämna börsposter, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar