Finansieringen i Brinova klar

Finansieringen i Brinova klar Finansieringen av Brinova-koncernen färdigställdes den 30 juni 2003. Detta innebär att Brinova nu är finansierat som en från Peab fristående enhet. Finansieringen består dels av fastighetskrediter om ca 1 800 mkr, och dels av ett konvertibelt förlagslån om nominellt 253 mkr utfärdat av Peab AB. Affärsområdet Brinova Logistik har finansierats via Eurohypo AG. Avtalet innebär att befintliga krediter tillhörande logistikfastigheterna refinansierats med 650 mkr. Dessutom tillförs Brinova genom avtalet tillgång till expansionskrediter om 350 mkr för framtida affärer med logistikfastigheter. Avtalet löper på fem år. Fastigheterna inom affärsområdena Brinova Bostäder och Brinova Kommersiellt är finansierade med lån uppgående till ca 1 150 mkr, företrädesvis med långa löptider. Utöver redan utnyttjade krediter har kreditlöften uppgående till 50 mkr erhållits. - Det känns mycket bra att den finansiella basen i Brinova är på plats. Att etablera en finansiering som är helt fristående från Peab, är ett viktigt steg i noteringsprocessen, som för övrigt fortgår helt enligt plan, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. - Brinova har nu tillskapat sig den beredskap och det handlingsutrymme som krävs för att bolagets strategi, att växa snabbt via nya förvärv, skall kunna följas, tillägger Brinovas VD Mats Leifland. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, VD Brinova 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar