Halvårsrapport januari - juni 2016

Stark orderingång och förbättrat resultat

April - juni 2016

 •  Operativ nettoomsättning 12 781 Mkr (11 451)
 •  Operativt rörelseresultat 624 Mkr (507)
 •  Operativ rörelsemarginal 4,9 procent (4,4)
 •  Resultat före skatt 609 Mkr (480)
 •  Resultat per aktie 1,74 kr (1,35)
 •  Orderingång 10 165 Mkr (9 414)
 •  Kassaflöde före finansiering 6 Mkr (-384)

Januari - juni 2016

 •  Operativ nettoomsättning 21 473 Mkr (20 452)
 •  Operativt rörelseresultat 812 Mkr (678)
 •  Operativ rörelsemarginal 3,8 procent (3,3)
 •  Resultat före skatt 755 Mkr (586)
 •  Resultat per aktie 2,16 kr (1,64)
 •  Orderingång 22 051 Mkr (18 973)
 •  Orderstock 33 457 Mkr (27 162)
 •  Kassaflöde före finansiering 916 Mkr (237)
 •  Nettoskuld 3 154 Mkr (4 315)
 •  Soliditet 27,5 procent (27,5)

-        Vår affärsmodell med fyra kompletterande affärsområden,

samtliga med en stabil utveckling och lönsamhet, ger Peab

en god position i dagens marknad. Ett positivt andra kvartal

innebar förbättringar i form av ökad omsättning och marginal

för första halvåret. En ökad orderstock med längre löptid, en väldimensionerad byggrättsportfölj, positiva marknadsutsikter samt en stärkt finansiell ställning innebär goda förutsättningar för Peab de

närmaste åren, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338

Charlotte Hagö, Kommunikationschef 0725 334545

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda och en omsättning överstigande 45 miljarder kronor.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 17 000 anställda och en omsättning på cirka 56 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar